การออกแบบแม่พิมพ์ Single Die

42-TDT-30

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจหลักการทำงานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบเดี่ยว สามารถออกแบบและเขียนแม่พิมพ์ ขึ้นรูปแบบเดี่ยว

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.     เครื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร

1.     องค์ประกอบการออกแบบแม่พิมพ์แบบเดี่ยว

        - ความหมายของกระบวนการขึ้นรูปโลหะชนิด ต่าง ๆ

        - ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ในการออกแบบแม่พิมพ์ แบบเดี่ยว

        - การพิจารณาก่อนการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

        - ส่วนประกอบของแม่พิมพ์แบบเดี่ยว

2.     การคำนวณองค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบ แม่พิมพ์แบบเดี่ยว

        - การคำนวณหาแรงต่างๆที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ

        - การหาช่องว่างระหว่าง Punch และ Die

        - การคำนวณหาจุด Center of Pressure

        - การคำนวณหาความยาวก่อนการดัด

3.     การออกแบบและการจับยึด Punch และ Die

        - ปัจจัยที่พิจารณาในการออกแบบ Punch และการจับยึด

        - ปัจจัยที่พิจารณาในการออกแบบ Die และการจับยึด

        - การกำหนดระยะห่างระหว่างรูเจาะกับขอบ Die Plate

4.     การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานและวัสดุที่ใช้ทำ แม่พิมพ์โลหะ

        - การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

        - การกำหนดพิกัดงานสวมของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

        - การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44