การทำนายผลการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

42-TDT-41

Advanced
วัตถุประสงค์

    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะใช้โปรแกรม CAE ทำนายผล และแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จาก การประมวลผลการจำลอง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ทำงานทางด้านการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ทำงานทางด้านการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1.     เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม CAE

เนื้อหาหลักสูตร

1. คุณสมบัติของวัสดุและทฤษฎีการเปลี่ยนรูปของวัสดุ

2. พื้นฐานการวิเคราะห์งาน (FEM)

3. การประมวลผลการจำลอง

4. ทำนายผลการวิเคราะห์การขึ้นรูปของชิ้นงาน

5. การแก้ไขจุดบกพร่องของชิ้นงานและแม่พิมพ์ในการ Tryout โดยใช้ผลจากการทำนาย

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44