การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้ CAD 2D

42-TDT-63

Basic
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

  1.  กำหนดมาตรฐานของการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

  2.  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและชิ้นส่วน มาตรฐานแบบสองมิติได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม AutoCAD 2D

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมAutoCAD

เนื้อหาหลักสูตร

1.  หน้าที่และหลักการทำงานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.  การกำหนดมาตรฐานของเส้น , Layer ในงานเขียนแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.  การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อในงานแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.  ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะ

5.  ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44