การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ CAD 3D

42-TDT-64

Basic
วัตถุประสงค์

    หลังการอบรมผู้ฝึกอบรมสามารถที่จะ

    1.    เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและชิ้นส่วนมาตรฐานแบบสองมิติได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    1.    ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม NX

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1.    ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม NX

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม AutoCAD

เนื้อหาหลักสูตร

1.    หน้าที่และหลักการทำงานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.    การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อในงานแบบ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.    ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.    ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44