การประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

42-TDT-72

Intermediate
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    -

เนื้อหาหลักสูตร

1.ส่วนประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นและการทำงาน

    - การแบ่งประเภทแม่พิมพ์ปั๊มโลหะตามลักษณะการขึ้นรูป

   - การแบ่งชนิดของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

   - โครงสร้างและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.การวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นและการประมาณเวลาการทำงาน

  - การคำนวณเวลาจากการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

  - การจับเวลาโดยตรง

3.องค์ประกอบต้นทุนและขั้นตอน การวิเคราะห์ต้นทุนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น

   - หลักการเบื้องต้นของต้นทุนแม่พิมพ์โลหะ

   - ประมาณต้นทุนแม่พิมพ์โลหะ

4. การประมาณต้นทุนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น

   - ข้อมูลต้นทุนวัสดุ

   - ข้อมูลชั่วโมงเครื่องจักร

   - ข้อมูลต้นทุนแรงงาน

   - ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงาน

   - การคำนวณต้นทุนรวมของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น

 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44