เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-01

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ และสามารถ

  1. จำแนกกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกได้

  2. อธิบายชนิดและสมบัติของพลาสติกได้

  3. อธิบายองค์ประกอบของกระบวนการฉีดได้

  4. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความสนใจในงานแม่พิมพ์ฉีด

  2. มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีความสนใจในงานแม่พิมพ์ฉีด

  2. มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์ฉีด

  2. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1.กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

    - การอัดขึ้นรูปพลาสติก

    - การเป่าขึ้นรูปพลาสติก

    - การรีดขึ้นรูปพลาสติก

    - การขึ้นรูปเทอร์โมฟอร์มมิ่ง

     - การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

2.ชนิดและสมบัติของพลาสติก

3.องค์ประกอบและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44