การเขียนแบบและแยกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้ CAD 2D (AutoCAD)

43-MOT-12

Basic
วัตถุประสงค์

  1.ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์และชิ้นส่วนมาตรฐานแบบ สองมิติได้

  2.แยกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

  3.กำหนดมาตรฐานค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CAD 2D (AutoCAD)

  2.มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CAD 2D (AutoCAD)

  2.มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม
เนื้อหาหลักสูตร

1.หน้าที่และหลักการทำงานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.การกำหนดมาตรฐานของเส้นและLayer ในการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

3.การกำหนดขนาดและค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

4.ปฏิบัติการเขียนแบบและแยกแบบชิ้นส่วนมาตรฐานและชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบสองมิติ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44