หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบใช้ Slide

43-MOT-33

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  1.อธิบายหลักการทำงานของแม่พิมพ์ได้

  2.อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์ได้

  3.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.ตัวอย่างชิ้นงาน

  2.แม่พิมพ์

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบใช้ Slide

2.หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบใช้ Slide       

3.การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44