การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-51

Basic
วัตถุประสงค์

  1.เตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกก่อนการฉีดขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง

  2.เลือกใช้ขนาดเครื่องฉีดได้อย่างเหมาะสม

  3.ใช้พารามิเตอร์ในกระบวนการฉีดได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  3. พลาสติก

  4. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. สมบัติและสารเติมแต่งของเทอร์โมพลาสติก

2. ข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องฉีดและ กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

3. ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่อกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

- Clamping force

- Injection pressure

- Injection speed          - etc.

4. ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

- Injection pressure

- Injection speed

- Melt Temperature     - etc.

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,200 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,200 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44