การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-81

Basic
วัตถุประสงค์

  1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ก่อนและหลังบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

  2.ใช้อุปกรณ์บำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  3.ใช้เครื่องมือวัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

  4.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.  มีความรู้ ประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.  มีความรู้ ประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

  3.อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

  4.เครื่องมือวัด

เนื้อหาหลักสูตร

1.ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

2.การตรวจสอบลักษณะความเสียหายของแม่พิมพ์ สาเหตุและการป้องกัน     

3.แผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

4.หลักการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

-ขั้นตอนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

-อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

- อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

- เครื่องมือวัด

- การเลือกใช้สารหล่อลื่นในงานแม่พิมพ์และป้องกันสนิม

- การจัดเก็บแม่พิมพ์

5.การปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,200 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,200 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44