การควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PLC (Mitsubishi)

21-DRC-14

Advanced
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์และองค์ประกอบพื้นฐาน สามารถใช้ PLC ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอย่างดี หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC (21-DRC-10) หรือ การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยอินเวอร์เตอร์ (21-DRC-32) มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอย่างดี หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐานมอเตอร์ไฟฟ้า DC และ AC (21-DRC-10) หรือ การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟส ด้วยอินเวอร์เตอร์ (21-DRC-32) มาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์    4 ชุด

  2. เซอร์โวมอเตอร์และไดร์ฟยี่ห้อ Mitsibishi    4  ชุด

  3. สายเชื่อมต่อ       4 ชุด 

  4. Scope Meter     4 ชุด 

  5. PLC (Mitsubishi)     4  ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. พื้นฐานมอเตอร์เซอร์โว

2. การเชื่อมต่อระบบเซอร์โวไดร์ฟ

3. คำสั่งแบบดิจิทัลและอนาล็อก

4. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น

5. การควบคุมความเร็ว

6. การควบคุมเซอร์โวไดร์ฟด้วย PLC

7. คำสั่งแบบ Pulse Train

8. การควบคุมตำแหน่ง

9. การประยุกต์โปรแกรม Homing  and 

        Positioner

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44