เทคนิคการลับคมเครื่องมือตัดสำหรับเครื่องจักรกลพื้นฐาน

44-MEF-40

Basic
วัตถุประสงค์

  1.     ทำความเข้าใจและสามารถลับมีดกลึง HSS สำหรับตัดเฉือนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

  2.     ทำความเข้าใจและสามารถลับดอกสว่าน สำหรับตัดเฉือนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  -

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  -

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.ดอกสว่าน HSS

  2.มีดกลึง HSS

  3.ใบวัดมุมหรือเกจวัดมุม

  4.เครื่องเจียสองล้อ

เนื้อหาหลักสูตร

1.ชนิดและประเภทของเครื่องมือตัด

2.วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัด

3.ขนาดและมุมมาตรฐานของเครื่องมือตัด

4.การเลือกใช้เครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลพื้นฐาน

5.การเลือกใช้หินเจียรสำหรับเครื่องเจียรสองล้อ

6.เทคนิคการลับเครื่องมือตัดสำหรับเครื่องจักรกลพื้นฐาน

 -เทคนิคการลับดอกสว่าน

 -เทคนิคการลับมีดกลึง

 -เทคนิคการลับดอกกัดคมเดี่ยว  (Single Lip)

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

4,700 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

4,700 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44