งานเจียลับคมเครื่องมือตัด

44-MEF-41

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะทำความเข้าใจและ ปฏิบัติงานกับเครื่องเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด สามารถเลือกใช้ล้อหินเจียระไนในการลับคมเครื่องมือ ตัดรูปทรงต่างๆเจียระไนคมเครื่องมือตัดชนิดต่างๆ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเจียระไน ลับคมเครื่องมือตัด

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  2.ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรกล พื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  3.ผู้ที่จบ ปวช. ด้านเครื่องกล , ช่างกลโรงงาน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  2.ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรกล พื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  3.ผู้ที่จบ ปวช. ด้านเครื่องกล , ช่างกลโรงงาน ฯลฯ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  เครื่องเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด Deckel S11

เนื้อหาหลักสูตร

1.มีดกัดชนิดต่างๆ

   - คุณสมบัติมีดกัด

   - ประเภทของมีดกัด (Slotdrill, Endmill, Shell endmill)

   - ส่วนประกอบและหน้าที่ของมีดกัด

2.เงื่อนไขในการใช้มีดกัด

   - การคำนวณความเร็วรอบ

   - การคำนวณอัตราป้อน

3.เครื่องเจียระไนลับคมตัดเครื่องมือ

   - หลักการของงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด

   - ส่วนประกอบและหน้าที่

   - อุปกรณ์จับยึดมีดกัด

4.ล้อหินเจียระไน

   - คุณสมบัติของล้อหินเจียระไน

   - รูปร่างและขนาดมาตรฐานของล้อหินเจียระไน

   - การตรวจสอบล้อหินเจียระไน

   - การประกอบล้อหินเจียระไน

5.ปฏิบัติงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด

6.แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด

7.การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเจียระไนลับคม เครื่องมือตัด

8.ความปลอดภัยในงานเจียระไนลับคมเครื่องมือตัด

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

2 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44