การควบคุมคุณภาพการตัดเฉือนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

41-CNC-24

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจวิธีการทำงานด้วยกระบวนการตัดเฉือนโลหะ

  2. การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการทางสถิติเบื้องต้น

  3. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติ                   

  4. การแปรผลข้อมูลและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์

  2. ซอฟท์แวร์ MTS

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น

 - ความหมายของการความคุมคุณภาพ

 - หลักการสถิติเบื้องต้น

2. ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์

- เทคโนโลยีการผลิตและแนวโน้ม

- การเรียนรู้พฤติกรรมเครื่องจักร

3. ชนิดของอุปกรณ์เก็บข้อมูลและการเลือกใช้

- ระบบเซ็นเซอร์

- การกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน

4. การเชื่อมโยงข้อมูลและการประยุกต์ใช้โปรแกรม

 - เซนเซอร์อัจฉริยะ

 - ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 - หลักการทำงานและการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44