เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋ว

43-MOT-35

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.ระบุกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋วได้

  2.เลือกพลาสติกสำหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋วได้

  3.เลือกเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋วและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

  4.อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋วได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.ผู้ที่มีความสนใจในงานแม่พิมพ์ฉีด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.ผู้ที่มีความสนใจในงานแม่พิมพ์ฉีด

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋ว

  2. แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋ว

  3. พลาสติก

  4. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋ว

2. ชนิดและสมบัติของพลาสติกสำหรับการฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋ว

3. ประเภทของเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋วและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

4. องค์ประกอบและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋ว

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44