การทดลองแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยประยุกต์ใช้ผล CAE

43-MOT-54

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.ประยุกต์ใช้ค่าตัวแปรที่ได้จากการคำนวณ และผลวิเคราะห์ CAE เป็นแนวทางการทดลองแม่พิมพ์ได้

  2.วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบกับผล CAE ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.  มีความรู้ ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การทดลองแม่พิมพ์และปรับตั้งเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  4. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.  มีความรู้ ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การทดลองแม่พิมพ์และปรับตั้งเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  4. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

   

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องฉีด

  2. แม่พิมพ์

  3. พลาสติก

  4. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. การเตรียมค่าตัวแปรต่างๆ ก่อนการทดลองแม่พิมพ์

2. การแปลความหมายผลวิเคราะห์ CAE เพื่อการทดลองแม่พิมพ์

3. ปฏิบัติการทดลองแม่พิมพ์

4. วิเคราะห์คุณภาพชิ้นงาน และสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบกับผล CAE

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44