การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-83

Advanced
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ และสามารถ

  นำแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกไปประยุกต์ใช้ในงานแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ หรืองานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ หรืองานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1.การปรับปรุงโครงสร้างแม่พิมพ์

2.การปรับปรุงระบบฉีด

3.การปรับปรุงระบบกระทุ้ง

4.การปรับปรุงระบบหล่อเย็น

5.การปรับปรุงระบบนำเลื่อน

6.การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุทำแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44