การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

26-VBA-20

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. วิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร เพื่อการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนการชำรุดเสียหายได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปทางด้านบำรุงรักษา และที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปทางด้านบำรุงรักษา และที่เกี่ยวข้อง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนยี่ห้อ CSI รุ่น 2120  6 ชุด
  2. ชุดเครื่องจักรจำลองการสั่นสะเทือน 6 ชุด
  3. โปรแกรมวิเคราะห์เชิงเวลา และเชิงความถี่ 12 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ศึกษา Vibration transducer แบบต่างๆ และ ศึกษาพารามิเตอร์มีมีผลกระทบกับความสมบูรณ์ในการได้มาซึ่งข้อมูล(Data  Acquisition)  เช่น  LOR, Fmax, Average, Anti aliasing, window
เป็นต้น
2. การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมกรณีศึกษา
3. ความถี่ธรรมชาติของเครื่องจักรปรากฏการณ์ Resonance และการตรวจสอบ
4. หลักการเบี้องต้นในการทำ field Balance และ ภาคปฏิบัติ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

15,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

15,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44