การสร้างโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ สำหรับการผลิตแบบ HMLV

41-SMF-04

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายการทำงานของหุ่นยนต์กับการประยุกต์ใช้โปรแกรม Robotmaster ในการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ได้

  2.สร้างเส้นทางเดิน (Toolpaths) ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

  3.กำหนดตัวแปรต่างในการจำลองเส้นทางเดิน (Toolpaths) ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้

  4.จำลองทางเดิน (Toolpaths) ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้

  5.ใช้ Post processor ในการสร้าง NC Code ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และใบสั่งงาน (Operation sheet)

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้หุ่นยนต์

  2.มีความรู้หรือประสบการณ์ระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้หุ่นยนต์

  2.มีความรู้หรือประสบการณ์ระบบอัตโนมัติ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.คอมพิวเตอร์

  2.โปรแกรม Robotmaster

  3.Robot

เนื้อหาหลักสูตร

1.บทนำและการใช้โปรแกรม Robotmaster

2.หลักการทำงานของหุ่นยนต์กับการประยุกต์ใช้โปรแกรม Robotmaster ในการเชื่อมต่อหุ่นยนต์

3.การสร้างเส้นทางเดิน (Toolpaths) ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ

4.การตั้งค่าตัวแปรต่างในการจำลองเส้นทางเดิน (Toolpaths) ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

5.การแก้ไขและปรับเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

6.การจำลองทางเดิน (Toolpaths) ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

7.การใช้ Post processor ในการสร้าง NC Code ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และใบสั่งงาน (Operation sheet)

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44