การตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแบบ Static Test และ Dynamic Test

42-TDT-82

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายวิธีการตรวจสอบแบบ Static test และ Dynamic test ได้

  2. กำหนดจุดตรวจสอบแบบ Static test และ Dynamic test ได้

   3. ตรวจสอบแบบ Static  test และ Dynamic test ได้

  4. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบแบบ Static  test และ Dynamic test ได้

  5. กำหนดมาตราการปรับปรุงแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านแม่พิมพ์

  ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2. หรือผ่านการฝึกกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี   

    แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านแม่พิมพ์

  ปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2. หรือผ่านการฝึกกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี   

    แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

   

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์

  2. เครื่องปั๊ม

เนื้อหาหลักสูตร

1. ชิ้นส่วนและหน้าที่การทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น

2. การตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบ Static check

3. การตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบ Dynamic check

4. ปฏิบัติการตรวจสอบแม่พิมพ์แบบ Static test และ Dynamic test

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44