การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคของลีน

43-MOT-73

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้

  2. อธิบายหลักการผลิตแบบลีนและประยุกต์ใช้ได้

  3. วิเคาะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการได้

  4. ปรับปรุงกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วย  เทคนิคของลีนได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

2. แนวคิดการผลิตแบบลีน

3. ความสูญเปล่าในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

4. การปรับปรุงกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยเทคนิคของลีน

     - การลดเวลาการติดตั้งแม่พิมพ์ (Setup time)

     - การลดเวลาการฉีด (Cycle time)

 

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44