การตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ Hot Runner เพื่อเพิ่มผลผลิต

43-MOT-84

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์แม่พิมพ์ Hot Runner ก่อนและหลังการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

  2.ใช้อุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  3.ใช้เครื่องมือวัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

  4.ปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ Hot Runner ได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์หรือการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์ในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์หรือการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.แม่พิมพ์ Hot Runner

  2.อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

  3.อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

  4.เครื่องมือวัด

เนื้อหาหลักสูตร

1.องค์ประกอบและหลักการทำงานของแม่พิมพ์ Hot Runner

2.การตรวจสอบลักษณะความเสียหายของแม่พิมพ์ Hot Runner สาเหตุและการป้องกัน

3.หลักการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์  

Hot Runner

-ขั้นตอนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์

-อุปกรณ์ถอดประกอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์

- อุปกรณ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์

- เครื่องมือวัด

4.การปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ Hot Runner

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44