การทดสอบวัสดุ

24-MEU-21

Basic
วัตถุประสงค์

  1. นำไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบวัสดุ เพื่อให้ได้ค่าทดสอบที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากลและการเลือกใช้วัสดุจากการทดสอบวัสดุ
   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องกลโลหะ หรือการผลิต หรือ
  2. ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องกล QC, QA ที่มีประสบการณ์ในด้านงานทดสอบวัสดุแบบทำลายอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องกลโลหะ หรือการผลิต หรือ
  2. ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องกล QC, QA ที่มีประสบการณ์ในด้านงานทดสอบวัสดุแบบทำลายอย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องทดสอบวัสดุ

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ
-  การควบคุมคุณภาพ
-  การประกันคุณภาพ
-  การทดสอบวัสดุแบบทำลาย
2. สมบัติทางกลของวัสดุ 
3. การทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง
- หลักการทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง
-  การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง
-  ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง
4. การทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด
- หลักการทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด
-  การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด
-  ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด
5.การทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน
- หลักการทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน
- การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน
- ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน
6. การทดสอบความแข็งของวัสดุ
- หลักการทดสอบความแข็งของวัสดุ
- วิธีการเลือกให้เหมาะสมแต่ละวัสดุ
- การวิเคราะห์ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุ
-  ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบความแข็งของวัสดุ
7. การทดสอบแบบอื่นๆและงานทดสอบแบบพิเศษ
8. การทดสอบแบบไม่ทำลาย
 - การทดสอบ UT,MT,PT,RT,ET,VT ตามมาตราฐาน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44