การทดสอบวัสดุ (หลักสูตรออนไลน์)

24-MEU-21-OTN

Basic
วัตถุประสงค์

    1. นำไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบวัสดุ เพื่อให้ได้ค่าทดสอบที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากลแล ะการเลือกใช้วัสดุจากการทดสอบวัสดุ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องกลโลหะ หรือการผลิต หรือ 2. ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องกล QC, QA ที่มีประสบการณ์ในด้านงานทดสอบวัสดุแบบทำลายอย่างน้อ ย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ด้านเครื่องกลโลหะ หรือการผลิต หรือ 2. ผู้ที่ทำงานด้านเครื่องกล QC, QA ที่มีประสบการณ์ในด้านงานทดสอบวัสดุแบบทำลายอย่างน้อ ย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. เครื่องทดสอบวัสดุ 

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ - การควบคุมคุณภาพ - การประกันคุณภาพ - การทดสอบวัสดุแบบทำลาย 2. สมบัติทางกลของวัสดุ 3. การทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง - หลักการทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง - การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง - ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบวัสดุด้วยแรงดึง 4. การทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด - หลักการทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด - การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด - ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบวัสดุด้วยแรงกดอัด 5.การทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน - หลักการทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน - การวิเคราะห์ผลการทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน - ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบวัสดุด้วยแรงเฉือน 6. การทดสอบความแข็งของวัสดุ - หลักการทดสอบความแข็งของวัสดุ - วิธีการเลือกให้เหมาะสมแต่ละวัสดุ - การวิเคราะห์ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุ - ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบความแข็งของวัสดุ 7. การทดสอบแบบอื่นๆและงานทดสอบแบบพิเศษ 8. การทดสอบแบบไม่ทำลาย - การทดสอบ UT,MT,PT,RT,ET,VT ตามมาตราฐาน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44