เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกนโดยใช้โปรแกรม HyperMill (หลักสูตรออนไลน์)

41-CAM-11-OTN

Intermediate
วัตถุประสงค์

    ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสร้าง NC-CODE โดยใช้โปรแกรม HyperMill สำหรับเครื่อง CNC Milling ในการกัดงานแบบ 2.5 แกน และ 3 แกนได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน หรือเทคนิคการผลิต

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม HyperMill

เนื้อหาหลักสูตร

1.     การออกแบบกระบวนการผลิตและการกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม

2.     การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัดแบบ 2 แกนครึ่ง

3.     การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัดเบ้า

4.     การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัดแบบ 3 แกน

       5.    การใช้ Post processor สร้าง NC - CODE

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44