เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM (หลักสูตรออนไลน์)

41-EDM-21-OTN

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.    สามารถบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM ได้

  2.    สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักรได้

  3.    สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้สมบูรณ์

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ที่ปฏิบัตงานกับเครื่องจักร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ที่ปฏิบัตงานกับเครื่องจักร

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.    บทนำ

2.    ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่อง EDM และ Wire EDM

3.    ปัจจัยในการขึ้นรูปด้วยเครื่อง EDM และ Wire EDM ให้มีคุณภาพ

4.    เทคนิคในการตรวจสอบการสึกหรอของอุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ในการทำงานของ 

       เครื่อง EDM และ Wire EDM

5.    เทคนิคในการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44