หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High Tensile (หลักสูตรออนไลน์)

42-TDT-34-OTN

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายสมบัติของ High Tensile Strength Steel ที่ส่งผลกระทบกับความสามารถในการขึ้นรูปได้

  2. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High tensile ได้

  3. เลือกวัสดุและการเคลือบ ได้อย่างเหมาะสม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1. สมบัติของ High Tensile Strength Steel

2. ความสามารถในการขึ้นรูป เหล็ก High Tensile และ Springback

3. การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High Tensile

4. การเลือกวัสดุทำพิมพ์ และการเคลือบผิว

 

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44