หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High Tensile (หลักสูตรออนไลน์)

Stamping Die Design for High Tensile Strength Steel (Online) 42-TDT-34-OTN

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายสมบัติของ High Tensile Strength Steel ที่ส่งผลกระทบกับความสามารถในการขึ้นรูปได้

  2. อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High tensile ได้

  3. เลือกวัสดุและการเคลือบ ได้อย่างเหมาะสม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า

ตัวเลือกห้อง
ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน

ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44