การบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

Plastic Injection Moulding Machine Maintenance 43-MOT-91

Basic
วัตถุประสงค์

    -

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    -

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    -

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    -

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า

ตัวเลือกห้อง
ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน

ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44