การออกแบบเกจทดสอบการทำงานตามมาตรฐาน ASME Y14.43-2011

25-MCD-23

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. สามารถออกแบบขนาดเกจตรวจสอบ Go-Nogo ได้

  2. สามารถออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อในกำหนดระนาบอ้างอิงการวัดได้

  3. สามารถกำหนดขนาดและค่าความเผื่อของชิ้นส่วน Functional gage ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผ่านการอบรมหลักสูตรความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5, การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผ่านการอบรมหลักสูตรความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5, การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks มาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  เกจทดสอบการทำงาน Functional gage

  CMM Machine (Arm type)

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการกำหนดจุดตรวจสอบหลักโดยอ้างอิงจากแบบร่าง (Drawing)

2. ประเภทของเกจ Variable & Attribute gage

3. หลักการออกแบบเกจตรวจสอบขนาดของ Feature of size

4. การประเมินหาค่า gage tolerance

5. ผลกระทบจากค่าสัมประสิทธิการขยายตัวทางความร้อนของวัสดุ

6. การประเมินหาขนาด Calibrated gage size

7. Gage calibration

8. หลักการกำหนดทิศทางตำแหน่งการวางชิ้นงานเข้าอุปกรณ์ตรวจสอบ          (Plane Direction)                   

9. หลักการออกการจับยึด Functional Datum หรือ Datum fixture

10. การกำหนดขนาดเกจตรวจสอบตำแหน่งสัญลักษณ์ปรับปรุง MMC  modifier

11. การกำหนดขนาดเกจตรวจสอบตำแหน่งสัญลักษณ์ปรับปรุง RFS  modifier

12. ประเมินความเสี่ยงของเกจ Alpha & Beta risk

13. การกำหนดขนาดเกจตรวจสอบตำแหน่งผิว Surface และ เส้นขอบ Trim line สัญลักษณ์ปรับปรุง MMC  modifier

14. การกำหนดขนาดเกจตรวจสอบตำแหน่งผิว Surface และ เส้นขอบ Trim line สัญลักษณ์ปรับปรุง RFS  modifier

15. การออกแบบและจัดทำมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบ (Inspection Standard And Data)       

16. วิธีการสอบเทียบและการปรับแต่งขนาดในการบันทึกข้อมูลการสอบเทียบ (Calibration)                                                           

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44