การโปรแกรม PLC (Mitsubishi) & GX-Works3 ระดับพื้นฐาน

22-PLC-90-OTN

Basic
วัตถุประสงค์

  1. สามารถอธิบายโครงสร้างส่วน ประกอบพื้นฐานหลักการทำงานและการใช้คำสั่งฟังก์ชันต่าง ๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้             

  2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรม GX-Works 3 เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC ยี่ห้อ PLC (Mitsubishi) ได้                   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดฝึก PLC FX5U ยี่ห้อ Mitsubishi 6 ชุด   
  2. ซอฟต์แวร์ GX-Works3 6 ชุด   
  3. คอมพิวเตอร์ 6 ชุด   
  4. Simulation Module 6 ชุด 

เนื้อหาหลักสูตร

1. พื้นฐานทางด้าน PLC
2. อุปกรณ์พื้นฐานและการต่อใช้งาน               
3. ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิตอล         

4. การใช้งาน software GX-Works3         
5. คำสั่งพื้นฐานของ PLC

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44