การประมาณต้นทุนในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ

41-CNC-61

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
  ประมาณการต้นทุนที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
  ขึ้นรูปด้วยวิธีการตัดเฉือนได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
  2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตอย่างน้อย 3 ปี 
  3. ผู้ที่สนใจการประมาณการต้นทุนการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องจักรพื้นฐาน 
  2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิตอย่างน้อย 3 ปี 
  3. ผู้ที่สนใจการประมาณการต้นทุนการผลิต

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  เครื่องคิดเลข

เนื้อหาหลักสูตร

1. กระบวนการผลิตด้วยวิธีการตัดเฉือนโลหะ
          -  กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีการตัดเฉือน
2. องค์ประกอบของกระบวนการตัดเฉือน
          -  ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
3. ต้นทุนในกระบวนการผลิต
          -  องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุน
4. การประมาณการต้นทุน
          -  การสร้างมาตรฐานการประเมินราคา
          -  การกำหนดขั้นตอนในการคำนวณ
5. เวลาการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
          -  การประมาณเวลาจากการคำนวณจากแบบงาน
          -  การประมาณเวลาจากการจับเวลาโดยตรง
6. การคำนวณต้นทุนรวมของชิ้นงาน
          -  การคิดต้นทุนของวัสดุในการผลิต
          -  การคิดต้นทุนแรงงานในการผลิต
          -  การคิดต้นทุนการใช้เครื่องจักร
          -  การคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต 
          -  การคิดต้นทุนรวมของชิ้นงาน

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,400 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,400 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44