ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน

21-HYD-10

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานที่สำคัญทางด้านฟิสิกส์ของไฮดรอลิก

  2. เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีใช้ในระบบไฮดรอลิกทั่วไปในอุตสาหกรรมรวมทั้ง คุณสมบัติ หน้าที่การทำงาน สัญลักษณ์ และการประยุกต์เพื่อใช้งาน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคเครื่องจักรกล

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคเครื่องจักรกล

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. FESTO Hydraulic equipment     4   ชุด 

  2. Cut-off equipment (Bosch/Rexroth)

   

   

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการพื้นฐานและกฎของระบบไฮดรอลิก

2. หน่วยวัดที่ใช้ทางไฮดรอลิก

3. โครงสร้างของระบบไฮดรอลิก

4. หน้าที่ สัญลักษณ์ และชนิดของปั๊มไฮดรอลิก

5. หลักการทำงานและกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และอัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก

6. หน้าที่ สัญลักษณ์ และชนิดของกระบอกไฮดรอลิก

7. ความสัมพันธ์ของความดันที่มีผลต่อแรงที่ขับตามภาระของกระบอกไฮดรอลิก 

8. ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลที่มีผลต่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระบอกไฮดรอลิก

9. หน้าที่ สัญลักษณ์ และชนิดของมอเตอร์ไฮดรอลิก

10. ความสัมพันธ์ของความดันที่มีผลต่อโมเมนต์แรงบิดของมอเตอร์ไฮดรอลิก 

11. ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลที่มีผลต่อความเร็วรอบของมอเตอร์ไฮดรอลิก

12. ชนิดและลักษณะของวาล์วไฮดรอลิกแบ่งตามโครงสร้างของวาล์ว

13. โครงสร้าง สัญลักษณ์ และลักษณะการใช้งานของวาล์วควบคุมทิศทาง  วาล์วกันกลับ วาล์วควบคุมอัตราไหล และวาล์วควบคุมความดัน

14. หน้าที่ สัญลักษณ์ และตำแหน่งในการติดตั้งของกรองน้ำมันไฮดรอลิก

15. หน้าที่และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบไฮดรอลิก เช่น ถังพักน้ำมัน อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน เกจ และ Air breather

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44