เทคนิคงาน Wire EDM ระดับที่ 2

41-EDM-12

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะสร้างรายการคำสั่งที่สลับซับซ้อนมากขึ้น จัดการขั้นตอนการทำงานบนเครื่อง Wire cut ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดที่สุด ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานตามกระบวนการที่ได้สร้างขึ้น การบำรุงรักษาเครื่อง Wire cut

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงาน Wire cut ระดับ1 

  2 ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต ที่ปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire cut อย่างน้อย 1 ปี 

  3 ผู้จัดการหรือ Programmer ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire cut

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงาน Wire cut ระดับ1 

  2 ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต ที่ปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire cut อย่างน้อย 1 ปี 

  3 ผู้จัดการหรือ Programmer ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง Wire cut

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่อง Wire cut 

เนื้อหาหลักสูตร

1. รายการคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่อง Wire cut

- รายการคำสั่งย่อย (Sub program)

- รายการคำสั่งตัดชิ้นงานเรียว

- รายการคำสั่งตัดชิ้นงานที่สลับซับซ้อน

2. การใช้โปรแกรมตัดงานมากกว่า 3 แกน

- รายการคำสั่ง

- การจับยึดชิ้นงาน

3. การปฏิบัติงานกับเครื่อง Wire cut

4. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงาน Wire cut

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44