เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่อง EDM และ Wire EDM

41-EDM-21

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. สามารถบำรุงรักษาเครื่องEDMและ Wire EDMได้

  2. สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องจักรได้

  3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้สมบูรณ์

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ที่ปฏิบัตงาน             
  กับเครื่องจักร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ที่ปฏิบัตงาน             
  กับเครื่องจักร

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่อง CNC EDM ,Wire EDM

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ

2. ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่อง EDM Wire EDM

3. ปัจจัยในการขึ้นรูปด้วยเครื่องEDMและWire EDM ให้มีคุณภาพ

4. เทคนิคในการตรวจสอบการสึกหรอของอุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ในการทำงานของเครื่อง EDM และWire EDM

5. เทคนิคในการบำรุงรักษาเครื่อง EDMและWire EDM

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44