ระบบไฮดรอลิกขั้นสูง

21-HYD-11

Advanced
วัตถุประสงค์

  เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำและความปลอดภัย สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงระบบไฮดรอลิกให้ดียิ่งขึ้น

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21-HYD-10)

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไฮดรอลิก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบไฮดรอลิก พื้นฐาน (21-HYD-10)

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไฮดรอลิก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. FESTO Hydraulic equipment     4   ชุด

  2. Cut-off equipment (Bosch/Rexroth)

  3. Cartridge valve equipment (Camatrol)

  4. Automation studio Software v 5.2

เนื้อหาหลักสูตร

1. ประเภทและหลักการทำงานของ Hydro-pneumatic accumulator

2. การคำนวณและประยุกต์ใช้งานของ Hydro-pneumatic accumulator

3. ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้งานของ Hydro-pneumatic accumulator

4. การออกแบบวงจรไฮดรอลิกขั้นสูง เช่น ระบบ High-low, วงจรเสริมปริมาณน้ำมัน (pre-fill valve circuit) และวงจรควบคุมความปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหางานลักษณะต่างๆ

5. ประเภทและหลักการทำงานของ Variable displacement pump และ Cartridge valve

6. โครงสร้างของ Cartridge valve ชนิด Slip-in และ Screw-in

7. การนำ Cartridge valve ไปใช้ในการควบคุมทิศทาง ความดัน และอัตราไหล

8. การเลือกชนิดของปั๊มไฮดรอลิกให้เหมาะสม

9. การออกแบบวงจรด้วยซอฟต์แวร์

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

14,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

14,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44