การออกแบบการติดตั้ง และการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ

21-MEC-10

Advanced
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติด้านต่างๆ ดังนี้

    1. เทคโนโลยี ได้แก่ หน้าที่ของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่ซึ่งผสมผสานระหว่าง ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมที่ใช้ PLC

    2. การทำงานเป็นทีม

    3. การจัดการ ได้แก่ การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และการจัดทำเอกสาร

    4. แนวคิดการปรับปรุงและดัดแปลงกระบวน การที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือออก แบบระบบใหม่โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น คน วัสดุ ค่าใช้จ่ายและเวลา

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านหลักสูตรระบบควบคุมนิวแมติกพื้นฐาน และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า และการใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติก หรือการโปรแกรม PLC สำหรับงานอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับด้านนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านหลักสูตรระบบควบคุมนิวแมติกพื้นฐาน และระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า และการใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติก หรือการโปรแกรม PLC สำหรับงานอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับด้านนี้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. Distribution Station 

    2. Testing Station

    3. Machining Station

    4. Handling Station

    5. Sorting Station

เนื้อหาหลักสูตร

1. กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

2. หน้าที่พื้นฐานของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดเก็บ, การลำเลียงวัสดุ, การแปรรูป,        การตรวจสอบและทดสอบ

3. ระบบกลไก, นิวแมติก, ไฮดรอลิก และระบบมอเตอร์สำหรับเครื่องจักร

4. ระบบเซ็นเซอร์

5. การควบคุมโดยใช้ PLC

6. การออกแบบ, ติดตั้ง, โปรแกรม และค้นหาจุดบกพร่องสำหรับเครื่องจักร/กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

7. การวางแผนการทำงานในการทำโครงงาน แมคคาทรอนิกส์

8. การทำงานเป็นทีม และการจัดการ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44