กลุ่มวิชา Lean Automation

กรุณาระบุ Keyword ที่ต้องการค้นหา

รายการทั้งหมด (1)

การออกแบบแนวคิดกระบวนการผลิต อัตโนมัติด้วยโปรแกรม visual component
23-LEA-20
Basic
12,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44