กลุ่มวิชา Lean Automation

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (1)

การออกแบบแนวคิดกระบวนการผลิต อัตโนมัติด้วยโปรแกรม visual component
23-LEA-20
Basic
13,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44