กลุ่มวิชา Smart Mould

กรุณาระบุ Keyword ที่ต้องการค้นหา

รายการทั้งหมด (1)

หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลผลิต
43-SMT-01
Advanced
3,300 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44