กลุ่มวิชา Scada

กรุณาระบุ Keyword ที่ต้องการค้นหา

รายการทั้งหมด (2)

การโปรแกรม PCS7 และ WinCC สำหรับการควบคุม กระบวนการ ระดับพื้นฐาน
22-PRO-41
Advanced
15,500 ฿

WinCC (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต
22-PRO-31
Advanced
11,500 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44