การควบคุมตำแหน่งมอเตอร์เซอร์โวด้วย Position Module (Mitsubishi, Q)

21-DRC-13

Advanced
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ศึกษาการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์และชุด PLC ที่มีองค์ประกอบของ Position Module เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผ่านการอบรมในหลักสูตรการควบคุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โว 22-DRC-14 มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผ่านการอบรมในหลักสูตรการควบคุมระบบขับเคลื่อนเซอร์โว 22-DRC-14 มาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์      3 ชุด

  2. เซอร์โวมอเตอร์และไดร์ฟยี่ห้อ Mitsubishi      3 ชุด

  3. Software GX-Work 2                 3 ชุด 

  4. Software GX-Configurator         3 ชุด 

  5. PLC (Mitsubishi) Q-series         3 ชุด

  6. Position Module (QD75D)         3 ชุด

  7. ชุดฮาร์ดแวร์ Actuator  1 แกน        3 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. พื้นฐานการควบคุมตำแหน่ง

2. องค์ประกอบและประเภทของ Position Controller

3. PLC (Mitsubishi) Q Series for Positioning Control

4. Position Module Mitsubishi (QD75D) for Positioning Control

5. การใช้ Software GX-Configurator-QP

6. Homing and Positioning Programming Application

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44