การตั้งค่าพารามิเตอร์การฉีดพลาสติก

43-MOT-52

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.ตรวจสอบเครื่องฉีดและแม่พิมพ์ก่อนการติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

  2.ติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

  3.คำนวณพารามิเตอร์การฉีดได้

  4.ปฏิบัติการทดลองแม่พิมพ์และปรับตั้งเครื่องฉีดได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - เครื่องฉีด

  - แม่พิมพ์

   - อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องฉีด

  ตู้อบไล่ความชื้น

  เครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์

  - อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งแม่พิมพ์

เนื้อหาหลักสูตร

1. การตรวจสอบแม่พิมพ์ก่อนการติดตั้ง

2. การติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด

    - ความปลอดภัย

    - การเลือกใช้อุปกรณ์

3. การคำนวณพารามิเตอร์การฉีด

- Clamping force

- Material cushion

- Injection pressure

- Injection speed

4. ปฏิบัติการทดลองแม่พิมพ์และปรับตั้งเครื่องฉีด

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,200 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,200 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44