การซ่อมบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา PLC( Mitsubishi) EP.1

22-PLC-43

Basic
วัตถุประสงค์

   1. ให้มีความรู้ขั้นตอนการซ่อมบำรุงได้ถูกต้อง

  2. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานในการตรวจวัดอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง

  3. สามารถใช้ Software ตรวจสอบข้อผิดพลาด ได้ถูกต้อง

  4. สามารถอ่านข้อความและแก้ไขปัญหาจาก Software ได้ถูกต้อง       

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

   มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอย่างดี หรือมี ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงานมาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

   มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าอย่างดี หรือมี ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงานมาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

   1. ตู้ควบคุม 3 ชุด

   2. คอมพิวเตอร์ 3 ชุด

   3. ชุด PLC Mitsubishi 3 ชุด

   4. Software GX work 2 3 ชุด

   5. Meter (Analog/Digital) 3 ชุด

   6. ชุด CB & Load Center 3 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ทฤษฎีและขั้นตอนการซ่อมบำรุง

2. การอ่านแบบระบบไฟฟ้าควบคุม แบบญี่ปุ่น (JIS Standard)

3. การใช้เครื่องมือวัดและการเลือกเพื่อการซ่อมบำรุง

4. การตรวจเช็ควงจรภาคไฟฟ้ากาลังและแหล่งจ่ายไฟ ใน PLC (Mitsubishi)

5.การตรวจเช็ควงจรเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ด้านเข้าของ PLC (Sensor & Digital Input)

6. การตรวจเช็ควงจรรีเลย์และคอนแทคเตอร์จ่ายกาลัง ด้าน Digital output

7. การ Upload, Down load โปรแกรมภายใน PLC (Mitsubishi)

8. การตรวจสอบและเข้าใจความหมายของ LED แสดงผลบน PLC (Mitsubishi)

9. การตรวจสอบFault และAlarm เบื้องต้นของ PLC ผ่านทางซอร์ฟแวร์ (Trouble shooting fault & Alarm)

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44