กลุ่มวิชา CAD

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (8)

การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Mastercam
25-CAD-20
Intermediate
6,000 ฿

การออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติด้วย NX
25-CAD-32
Basic
8,000 ฿

การเขียนชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูงด้ายโปรแกรม Solidworks
25-CAD-52
Advanced
9,000 ฿

การเขียนโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SolidWorks 2020
25-CAD-50
Basic
9,000 ฿

การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor 2023
25-CAD-41
Basic
9,000 ฿

การเขียนโมเดลพื้นผิว 3 มิติ ด้วย NX 12
25-CAD-31
Advanced
9,000 ฿

การเขียนภาพ 3 มิติ ชิ้นส่วนเครื่องกลด้วย NX 12
25-CAD-30
Basic
9,000 ฿

การเขียนแบบเครื่องกลด้วย AutoCAD 2023
25-CAD-15
Basic
9,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44