CBM on Tour in Chiangmai ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
06/07/2023 10:42:40

CBM on Tour in Chiangmai


สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน

งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร

วันที่ 31 สิงหาคม - วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว