รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
📣📣ประกาศ CoRE เรื่องระยะเวลายื่นแบบคำขอรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ 7 2023-03-29 02:09:45
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ปี 2565 35 2023-03-28 07:17:15
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สัมมนาฟรี แนวทางการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 59 2023-03-22 06:42:48
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสถาบันยานยนต์ : โครงการ "แบตฯดี มีคืน" 55 2023-03-07 13:49:10
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
การยกเว้นภาษีเงินได้การลงทุนในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ กรมสรรพากร 96 2023-03-03 12:47:42
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
TGI MIND 💖ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน มอบโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 10% ส่วนงานบริการทดสอบ SEM and EDS (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2566) 83 2023-03-03 01:25:14
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
อพวช. ขอเชิญชวนนักวิทย์ นักคิด นักวิจัยมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ความประทับใจ ความงดงามที่เกิดขึ้นในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เหล่านั้น ให้สังคมได้รับรู้ ได้สัมผัสความวิจิตรของงานวิจัยไปด้วยกัน 38 2023-03-02 01:17:50
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 267 2023-01-27 03:49:30
อ่านเพิ่มเติม