รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณารับทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ สมาร์ทเทคโนโลยี 11 2024-05-24 07:55:15
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 14 2024-05-24 07:47:33
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 54 2024-05-23 06:36:28
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30 2024-05-23 04:27:22
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สมัครเข้าร่วมงาน Opt. Day 2024 “Optimization with Smart Design - Manufacturing for Green & Sustainability” 51 2024-05-20 04:29:05
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
Series ISO_IEC 17025_ 2017 140 2024-05-10 06:25:02
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ประชาสัมพันธ์สัมมนาฟรี ปฏิวัติการบำรุงรักษา สู่การบำรุงรักษาอัจฉริยะ (Smart Maintenance) 164 2024-05-08 08:00:49
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สัมมนาฟรี ก้าวสู่อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 818 2024-05-07 02:40:18
อ่านเพิ่มเติม