รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม

Card image cap
นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ร่วมเปิดงาน DIGITAL & GREEN Transformation by Machine Retroft and Robot 49 2024-07-19 03:05:31
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้! Automotive Summit 2024 290 2024-06-07 09:43:05
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Chungwa Telecom (Thailand ) จำกัด ประเทศไต้หวัน 198 2024-06-07 09:27:46
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 135 2024-06-07 06:35:40
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สถาบันไทย-เยอรมัน 192 2024-05-29 02:09:32
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอุตสาหกรรมการผลิต 218 2024-05-20 08:15:29
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ภาพการเรียนหลักสูตร การปรับตั้งแนวการหมุนเพลาเครื่องจักร Machine Shaft Alignment 247 2024-05-10 03:30:21
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คุณศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันไทย-เยอรมัน 536 2024-05-02 05:40:44
อ่านเพิ่มเติม