สัมมนา "แนวโน้มและโอกาสของอุตสาหกรรมอากาศยาน"
17/07/2023 02:12:44

สัมมนา "แนวโน้มและโอกาสของอุตสาหกรรมอากาศยาน"

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

ณ ห้อง Somerset Ballroom ชั้น 5

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนที่นี่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc1E9N6p6.../viewform

 

สอบถามรายละเอียด

คุณลลิดา นุ้ยคง แผนกวิจัยอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 02-712-2414 ต่อ 6508