หลักสูตรพัฒนาช่างปรับประกอบเครื่องจักรกลมืออาชีพ
27/12/2023 03:11:22

12 หลักสูตรพัฒนาช่างปรับประกอบเครื่องจักรกลมืออาชีพ 2024

อ่านรายละเอียดแต่ละหลักสูตร >> คลิก


12 หลักสูตรพัฒนาช่างปรับประกอบเครื่องจักรกลมืออาชีพ  รายละเอียดหลักสูตร

Mech.Assy-01 ความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้เครื่องมือ อย่างถูกวิธี (Safety and hand tools) คลิก
Mech.Assy-02การอ่านแบบภาพประกอบ สัญลักษณ์ชิ้นส่วนทางกลและวัสดุวิศวกรรมคลิก
Mech.Assy-03การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนการประกอบ คลิก
Mech.Assy-04การจับยึดด้วยสลักเกลียว และแรงบิดขันยึดคลิก
Mech.Assy-05หลักการทำงานของตลับลูกปืน การติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธีคลิก
Mech.Assy-06หลักการทำงานของสายพานส่งกำลัง/สายพานลำเลียงการติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธีคลิก
Mech.Assy-07หลักการทำงานของ O-ring, Lip seal การติดตั้ง และการถอดอย่างถูกวิธี ค่าความหยาบผิว คลิก
Mech.Assy-08สารหล่อลื่นและการหล่อลื่น คลิก
Mech.Assy-09หลักการทำงานของโซ่ส่งกำลัง ล้อเฟืองโซ่ และสายพานไทม์มิ่ง การติดตั้งและการถอดอย่างถูกวิธี คลิก
Mech.Assy-10หลักการทำงานของลิ่ม สปายน์ คัปปลิ้ง และการปรับแนวศูนย์เพลาคลิก
Mech.Assy-11การเขียนคู่มือการประกอบเครื่องจักร คลิก
Mech.Assy-12หลักการทำงานของเฟืองแบบต่างๆ และการปรับหน้า สัมผัสฟันเฟืองคลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
Tel :+66 (0) 38 215 033 - 39 Ext. 6801-3
E-mail : crm_dept@tgi.mail.go.th
Website: www.tgi.or.th