รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ SMART MAINTENANCE FOR SMART FACTORY
07/07/2022 03:22:09

รับชมคลิป Webinar ย้อนหลัง หัวข้อ   SMART MAINTENANCE FOR SMART FACTORY
Upskill – Reskill –  Newskill ยกระดับทักษะสายซ่อมบำรุงในยุคดิจิทัล

จัดโดย Automation Expo 
บรรยายโดย :   
-    คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล   ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์     สถาบันไทย-เยอรมัน 
-    คุณวินัย ตุ้มทอง     วิศวกรอาวุโสแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์     สถาบันไทย-เยอรมัน