สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
15/11/2022 03:24:20
สถาบันไทย - เยอรมัน🇹🇭🇩🇪 ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม🪫🪫
📩ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักร ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 📩

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณอนิรุทธ์ จันทร์จรูญ
☎️038-215033 ต่อ 1731
✉️anirut.mdt@gmail.com
คุณนที เดยะดี
☎️038-215033 ต่อ 1731
✉️nathee.d@gmail.com

โปรดสแกน QR-Codeเพื่อขอข้อมูลและสอบถาม (โปสเตอร์ด้านล่าง)
#TGI #สถาบันไทยเยอรมัน #industrynetwork #กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
See less